Dozór elektroniczny

Kancelaria Adwokacka adwokat Karoliny Pańszczyk oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w tym na etapie postępowania wykonawczego. Posiadamy doświadczenie m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „dozór elektroniczny”, czy też „obrączka”), czy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.  Zapraszamy do kontaktu celem omówienia Państwa […]

Odroczenie wykonania kary

Kto może skorzystać z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności? Obrońca reprezentujący skazanego w Sądzie może w imieniu swojego Klienta wystąpić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności tylko w przypadku, gdy ten nie rozpoczął jeszcze jej odbywania. W przypadku odbywania już kary w zakładzie karnym, adwokat może wystąpić do Sądu o przerwę w wykonywaniu kary. […]

Jazda pod wpływem alkoholu

Adwokat nie jest sobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego sprawa skończy się w sądzie, ale to od linii obrony i doświadczenia adwokata zależeć będzie to, jaką karę poniesie. Wykroczenie czy przestępstwo? Polskie prawo “jazdę pod wpływem” […]