Odszkodowania

Nasza Kancelaria w Lublinie oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie likwidacji szkód, w tym w szczególności związanych z wypadkami drogowymi lub innymi zdarzeniami związanymi z transportem. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowania majątkowe i niemajątkowe(zadośćuczynienie).

Dochodzenie odszkodowań

Nasze doświadczenie wskazuje, że ubezpieczyciel zazwyczaj dąży do zaniżenia wypłacanych odszkodowań, odmawia lub unika wypłaty odszkodowania powołując się na niezasadne lub nieistotne argumenty. Dzięki pomocy naszej Kancelarii w Lublinie osobom poszkodowanym szkody likwidowane są szybko i sprawnie, a Klient otrzymuje możliwie wysokie i godne odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

Adwokat często jest w stanie uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie powypadkowe niż to, które uzyskaliby Klienci samodzielnie. Ma on bowiem niezbędny wiedzę ekspercką, jak skutecznie prowadzić postępowanie przeciwko ubezpieczycielom. Nadto, zaangażowanie adwokata zawsze zwiększa ryzyko po stronie zakładu ubezpieczeń, że sprawa trafi przed sąd, który powoła niezależnego biegłego, co bardzo często motywuje ubezpieczyciela do uwzględniania roszczeń dochodzonych przez adwokata na etapie przedsądowym.

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela – co zrobić?
Z naszego doświadczenia wynika, że kwota zasądzonego przez sąd odszkodowania zazwyczaj jest wyższa, od tej, którą proponuje ubezpieczyciel. Z tego względu należy zaangażować kancelarię adwokacką, której prawnicy specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań i będą w stanie rzetelnie ocenić, na jakie konkretnie odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane w wyniku wypadku szkody można liczyć w konkretnym przypadku.

Kompleksowa pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania

Prawnicy naszej Kancelarii w Lublinie oferują następujące usługi:

  • doradztwo osobom poszkodowanym i sprawcom szkód, w tym w szczególności powstałych w ruchu drogowym, związanych z transportem,
  • obsługa prawna firm transportowych w procesie likwidacji szkód powstałych w trakcie transportu oraz w czasie rozładunku lub załadunku pojazdu (OCP, OCS), 
  • dochodzenie w imieniu Klienta odszkodowania z tytułu zdarzeń komunikacyjnych,
  • prowadzenie pozasądowych spraw o odszkodowanie w związku z udziałem w wypadkach, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem,
  • reprezentacja strony pozwanej i powodowej w sprawie o odszkodowania powypadkowe,
  • prawna weryfikacja umów ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych) z zakładami ubezpieczeń oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w celu wskazania ewentualnych ryzyk prawnych związanych z zawarciem umowy na konkretnych warunkach.

Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe

Wypadek komunikacyjny i inne zdarzenia, do których dochodzi na drodze – zarówno w ramach prywatnych przejazdów, jak i przejazdów służbowych bądź też związanych z prowadzoną działalnością transportową – to nieprzyjemne doświadczenia. W związku z ich wystąpieniem, zarówno po stronie sprawców szkody, jak i poszkodowanych dochodzi do powstania negatywnych konsekwencji. Poza uszkodzeniem własnego lub cudzego pojazdu, często dochodzi do uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (uszczerbek na zdrowiu), w najgorszym przypadku następuje śmierć osoby będącej uczestnikiem wypadku. Niekiedy uszkodzeniu ulega także przewożony ładunek (towar).


Wiele osób uczestniczących w wypadkach jest świadoma, że przysługują im roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Jednak w przypadku odmowy lub częściowej odmowy zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczyciela, nie podejmują dalszych działań, obawiając się kosztów oraz przegranej, gdy sprawa o odszkodowanie ostatecznie trafi do Sądu.
Skierowanie sprawy do Sądu może narazić na niepotrzebne koszty w sytuacji, gdy powództwo wytacza osoba, która nie posiada fachowej wiedzy w powyższym zakresie. Z tego względu sprawy o odszkodowanie dotyczące szkód oraz ich likwidacji z polisy ubezpieczenia OC sprawcy winny być powierzone osobom z doświadczeniem, które współpracują zarówno z rzeczoznawcami będącymi w stanie rzetelnie wycenić szkodę, jak i brokerami ubezpieczeniowymi dysponującymi praktyczną wiedzą z zakresu likwidacji szkód.


Jakie odszkodowania dochodzi Kancelaria?


Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy prawnej. Nasza Kancelaria Adwokacka dochodzi odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy, czy odszkodowania za szkody z OC przewoźnika. Rodzinom śmiertelnych ofiar wypadków pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać każdy problem.