Sprawy medyczne

Prawo medyczne jest jednym z obszarów praktyki kancelarii adwokat Karoliny Pańszczyk. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących błędu medycznego (art. 160 kk, art. 155 kk), a także spraw cywilnych o odszkodowanie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia szpitalnego, zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii oraz naruszeniem praw pacjenta. Występujemy także przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej. Naszymi klientami są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak również pacjenci i ich rodziny.

Prowadzenie sprawy z zakresu prawa medycznego obejmuje:

  • analizę prawną, a w razie potrzeby także zlecenie prywatnej opinii biegłego z zakresu medycyny,
  • negocjacje przedsądowe z udziałem lekarza, zakładu opieki zdrowotnej, pacjenta lub towarzystwa ubezpieczeń,
  • reprezentację w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym, a w przypadku sprawy karnej także w postępowaniu przygotowawczym na Policji i w prokuraturze.

Odszkodowanie za nieudany zabieg medycyny estetycznej, odszkodowanie za nieudany zabieg kosmetyczny Lublin

Obecnie, coraz większą popularnością cieszą się zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.  Co do zasady, zabiegi te powinny być bezpieczne dla naszego zdrowia. Dzisiejszy rynek jest przesycony różnymi ofertami, które kuszą niską ceną, co nierzadko idzie w parze z niską jakością świadczonych usług wykonywanych przez niedoświadczone osoby, niemające uprawnień do ich wykonania.

Makijaż permanentny, mikrodermabrazja, laser frakcyjny, radiofrekwencja mikroigłowa, wypełniania ust kwasem hialuronowym, mezoterapia, botoks, lifting, kwasy, depilacja laserowa – jest to jedynie część zabiegów oferowanych na rynku. Aktualnie są one tak powszechne, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nieprawidłowe, czy niedbałe ich wykonanie może wywołać szkodę na naszym ciele. Niestety zdarzają się sytuacje kiedy klientka, zamiast cieszyć się oczekiwanym efektem, wychodzi z gabinetu z bólem, poparzeniem, obrzękiem, odrętwiałymi ustami, grudkami pod skórą, siną skórą, czy też innymi dolegliwościami, które z czasem zamiast znikać ulegają nasileniu. Niejednokrotnie konieczna staje się pomoc profesjonalnego lekarza.

Wielokrotnie klienci Kancelarii Adwokackiej adwokat Karoliny Pańszczyk pytają, czy można pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która wykonywała zabieg?

Czy mogę uzyskać odszkodowanie za nieudany zabieg kosmetyczny Lublin?

Za źle wykonany zabieg możliwe jest dochodzenie zarówno odszkodowania za wyrządzoną szkodę, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Roszczenia te należy rozróżnić, ponieważ odszkodowanie stanowi naprawienie szkody obejmującej wszelkie wynikłe z tego powodu koszty związane z pokryciem strat materialnych, koszty leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych, utracone zarobki, itp.

Zadośćuczynienie natomiast ma zrekompensować cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz cierpienia psychiczne (tj. ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia). Wielkość zadośćuczynienia zależy od oceny całokształtu okoliczności, w tym rozmiaru doznanych cierpień, ich intensywności, trwałości czy nieodwracalnego charakteru.

Do kogo mam się zwrócić o zapłatę odszkodowania/zadośćuczynienia?

Należy pamiętać, że nie zawsze odpowiedzialność za szkodę będzie ponosić osoba, która wykonywała zabieg kosmetyczny. Musimy wziąć pod uwagę trzy możliwości – a mianowicie –czy kosmetyczka ta jest właścicielką gabinetu kosmetycznego, a jeśli nie to, czy jest ona zatrudniona na umowę o pracę, czy też na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. W pierwszym przypadku to kosmetyczka będzie odpowiadać za nieudany zabieg. W drugim zaś musimy sięgnąć do przepisów kodeksu pracy, które stanowią, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca, czyli w tym przypadku odpowiedzialność poniesie właściciel gabinetu kosmetycznego. Jeśli chodzi o pracownika zatrudnionego na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie), odpowiedzialność ta będzie uzależniona od treści zawartej umowy pomiędzy kosmetyczką a właścicielem gabinetu kosmetycznego.

W jaki sposób dochodzić swoich roszczeń za źle wykonany zabieg w Lublinie?

W pierwszej kolejności należy zwrócić się pisemnie do osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę o zapłatę określonej kwoty tytułem odszkodowania lub/i zadośćuczynienia.

Jeżeli nie ma pewności, czy odpowiedzialność ponosi kosmetyczka, czy też właściciel gabinetu kosmetycznego, wtedy możemy takie wezwanie do zapłaty skierować, zarówno do jednej, jak i drugiej osoby. Wówczas to one powinny wskazać do kogo należy kierować swoje roszczenia.

Jeśli pomimo wezwania do zapłaty, kosmetyczka nie będzie chciała zapłacić żądanej kwoty lub zapłaci jedynie jej część, kolejnym krokiem powinno być wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

Jaką kwotę mogę uzyskać za nieudany zabieg medycyny estetycznej w Lublinie?

Jeśli chodzi o samo odszkodowanie, jego wysokość będzie uzależniona od poniesionych przez osobę poszkodowaną wydatków. Będą one dochodzone przede wszystkim na podstawie przedstawionych paragonów, faktur, rachunków lub innych dokumentów, które wykażą zasadność poniesionych kosztów.

Natomiast żądając zadośćuczynienia, należy wziąć pod uwagę rozmiar doznanej krzywdy, o którym decydują przede wszystkim takie czynniki jak rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, długotrwałość i przebieg procesu leczenia, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, wiek poszkodowanego i jego szanse na przyszłość oraz poczucie nieprzydatności społecznej. Jest to kwestia bardzo ocenna, dlatego dla przykładu wskażę kilka orzeczeń, w których sąd określał wysokość przedmiotowego roszczenia.

Zabieg mezoterapii polegał na wstrzykiwaniu w skórę twarzy powódki substancji aktywnych. Preparat do zabiegu został dostarczony przez pozwaną, zaś zabieg miał miejsce w salonie pozwanej. Wykonywany był w dużej mierze przez pozwaną, która pokazywała technikę aplikacji preparatu. Pozwana wykonywała wstrzyknięcia w okolicach oczu i małżowiny usznej. Powódka w trakcie zabiegu skarżyła się na uczucie szczypania ale pozwane zapewniły ją, że jest to przejściowe. Po zakończeniu zabiegu twarz powódki była czerwona i obolała ale pozwane poinformowały ją, że jest to normalna reakcja. Ponieważ stan twarzy powódki nie ulegał poprawie udała się ona najpierw do specjalisty dermatologa następnie za jej radą w dniu 10 listopada 2016 roku do lekarza medycyny estetycznej , chirurga. Lekarz stwierdził, iż zabieg mezoterapii igłowej został wykonany nieprawidłowo i w pierwszej kolejności starał się dowiedzieć jaki był skład preparatu , jaki zaaplikowano powódce . Z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie wymagało wiedzy specjalnej Sąd powołał biegłego ad hoc z dziedziny medycyny estetycznej. W opinii z dnia 7 czerwca 2020 roku biegły stwierdził przede wszystkim, iż zabieg mezoterapii igłowej jest zabiegiem wykonywanym powszechnie i polega na iniekcji różnego rodzaju preparatów śródskórnie lub podskórnie. Zabieg ten wykonują także osoby nie będące lekarzami – co zdaniem biegłego stanowi lukę prawną. Zabieg ten jednak winien być wykonywany w odpowiednich warunkach lokalowych, określonych w przytoczonych przez biegłego. Biegły stwierdził iż z dużym prawdopodobieństwem zabieg został wykonany nieodpowiednim preparatem, którego nie należy wstrzykiwać, stanowić to bowiem może zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia. Biegły stwierdził, iż właśnie niewłaściwy preparat był odpowiedzialny w dużym stopniu za wystąpienie niepożądanych działań u powódki. W opinii stwierdzono także , iż w sytuacji powikłań konieczna była szybka wizyta lekarska, nie było wskazane stosowanie antybiotyków a zabieg falami radiowymi na aktywny stan zapalny był przeciwwskazany i mógł go nasilić zamiast zmniejszyć.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XII Cywilny z dnia 15 stycznia 2021 roku sygn. akt XII C 45/18

Po przeprowadzonym w salonie kosmetycznym zabiegu epilacji światłem (…) okolic bikini doszło do oparzenia krocza (I i IIa stopnia – wzgórka łonowego, obu pachwin i górnej powierzchni uda po stronie prawej i lewej) – poparzenie na powierzchni około 2 % ciała. Zasądzając zadośćuczynienie sąd uznał, iż mimo że rekonwalescencja powódki trwała miesiąc czasu, to ten okres był dla niej gehenną. Bowiem z uwagi na silny ból w okolicy powstałych ran w miejscu oparzenia, pojawiających się bąbli nie mogła normalnie funkcjonować. Powódka praktycznie leżała w łóżku, nie mogła nosić normalnych ubrań, bielizny, a jedynie zakładała przewiewną odzież. Dodatkowo miała problemy z wykonywaniem podstawowych czynności sanitarno-higienicznych. Powyższe spowodowało, że w tym okresie była zmuszona korzystać z pomocy osób trzecich. Przy ocenie wysokości należnego zadośćuczynienia Sąd miał na względzie fakt, że zabieg wykonywała osoba nie posiadająca stosownego wykształcenia, nie była w żaden sposób przeszkolona do obsługi urządzenia, którym wykonywano epilację światłem (…) okolic bikini, a tym samym nie miała dostatecznej wiedzy w zakresie obsługi ww. urządzenia, bo jak sama wskazała nie wiedziała, że trzeba założyć filtr na głowicę urządzenia. Takie zachowanie świadczy o wysokim nieprofesjonalizmie prowadzącego zakład kosmetyczny, który pozwalał na taką na praktykę. Zaznaczyć należy jednak, iż choć skutki zabiegu widoczne są w dalszym ciągu, choć już nie w takich rozmiarach jak początkowo, niemniej powódka nie doznała żadnego trwałego czy długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a zmiany koloru skóry nie powodują ograniczenia funkcji czynno- biernej okolicy ich powstania.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. XIV C 71/17

Powódka w następstwie skorzystania z zabiegu mikrodermabrazji diamentowej wraz z aplikacją kwasu mlekowego na twarz, z uwagi na nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką sposób wykonania ww. zabiegów borykała się z szeregiem nieprzyjemnych, dotkliwych, utrudniających codzienne funkcjonowanie, a także powodujących poczucie wstydu następstw. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż rzeczony zabieg został wykonany bez powiadomienia powódki o jego możliwych skutkach ubocznych, prawdopodobieństwie ich wystąpienia, właściwym postępowaniu pozabiegowym oraz bez sprawdzenia czy stan, a także rodzaj skóry na twarzy powódki pozwala na przeprowadzenie zabiegu. Podnieść również wypada, że ów zabieg nie został przerwany w momencie, kiedy doszło do wystąpienia krwawienia z twarzy powódki. Co równie istotne, w takich okolicznościach istniały bezwzględne przeciwwskazania do dokonania drugiego z zabiegów, tj. peelingu z wykorzystaniem kwasu mlekowego, której to substancji nie powinno się nakładać na skórę podrażnioną lub uszkodzoną. Z opinii biegłego wynikało jednoznacznie, iż jednym z przeciwwskazań dla przeprowadzenia peelingu medycznego z kwasem mlekowym jest stosowanie uprzednie (w okresie tygodnia w stosunku do zabiegu peelingu) dermabrazji. Powyższe nieprawidłowości doprowadziły w efekcie do chemicznego poparzenia skóry oraz wtórnej infekcji bakteryjnej, których aktywne objawy pozostawały nasilone przez okres 7 dni.

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni – I Wydział Cywilny z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. I C 377/18

Powódka poddała się w klinice pozwanej zabiegowi medycyny estetycznej polegającemu na powiększeniu ust przy zastosowaniu kwasu hialuronowego. Dodała, iż zabieg miał być całkowicie bezpieczny. Przed zabiegiem pozwany nie poinformował jej jaki rodzaj kwasu hialuronowego będzie wystrzykiwany. Bezpośrednio po zabiegu wystąpiła u niej opuchlizna ust i widoczne były grudki, które miały się wchłonąć po około 1 tygodniu. Powódka podała, iż pomimo upływu czas usta nadal były opuchnięte i widoczne były grudki. Pomiędzy dolną a górną wargą widoczna była asymetria. Przeprowadzony zabieg pomimo zapewnień nie przyniósł oczekiwanego efektu. O braku profesjonalizmu przeprowadzonego zabiegu świadczy również fakt, iż pozwany dokonał uzupełnienia wypełnienia po 2 tygodniach od zabiegu na życzenie klientki. Nie kierował się przy tym żadnymi wytycznymi medycznymi. Pomimo tego, iż sam był przekonany o przedwczesności i braku wskazań do prowadzenia dodatkowego zabiegu, pod naciskiem powódki wykonał go wbrew obowiązującym procedurom. W przekonaniu Sądu zabieg przeprowadzony przez pozwanego wykonany był nieprawidłowo. Świadczy o tym chociażby przedłożona w sprawie dokumentacja fotograficzna powódki. Nadto w toku prowadzonych rozpraw Sąd mógł naocznie stwierdzić, iż usta powódki są asymetryczne, co wskazuje, iż zabieg nie zakończył się sukcesem a wręcz przeciwnie doprowadził do jej oszpecenia przez długi okres czasu.

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu – I Wydział Cywilny z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. I C 600/15.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać każdy problem.