Poznaj kancelarię

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karoliny Pańszczyk znajduje się w centrum Lublina przy ul. Wieniawskiej 6/13. W bliskiej odległości znajduje się centrum handlowe Plaza. Kilkaset metrów od budynku położone są siedziby Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Zapewniamy pomoc prawną na terenie całego kraju. Podstawowy zasięg terytorialny działania Kancelarii obejmuje województwo Lubelskie, w szczególności: Lublin, Świdnik, Puławy, Opole Lubelskie, Ryki, Radzyń Podlaski.

Kancelaria Adwokacka w Lublinie – zakres usług:

Nasza kancelaria świadczy usługi na rzecz osób prywatnych jak i podmiotów instytucjonalnych. Nasz zakres usług obejmuje szerokie spektrum dziedzin prawa w tym m.in.

  • podejmujemy się prowadzenia spraw m.in. o: roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych ( zapłatę, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, naruszenie dóbr osobistych, sprawy z rękojmi oraz gwarancji) zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności drogi koniecznej;
  • prawo karne – oferujemy pomoc osobom pokrzywdzonym i oskarżonym o popełnienie określonego czynu zabronionego (np. oszustwa, przestępstwa seksualnego, przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu, obrotu i posiadania narkotyków);
  • prawo odszkodowawcze – w zakresie kompetencji kancelarii mieści się obsługa prawna osób starających się o odszkodowania np. z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wypadków samochodowych, kradzieży, szkód spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi;
  • prawo spadkowe – reprezentujemy interesy Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, ustanowienie kuratora lub zarządcy tymczasowego spadku. Prowadzimy również sprawy o zapłatę zachowku;
  • prawo rodzinne – w ramach świadczonej obsługi prawnej prowadzimy m.in. sprawy rozwodowe, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku wspólnego jak również o ustalenie zasad sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi oraz o ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • windykacja wierzytelności– kancelaria świadczy kompleksową pomoc zmierzającą do odzyskania wierzytelności od dłużników. Usługi kancelarii obejmują zarówno etap przedprocesowy ( wezwanie do zapłaty, rozmowy z dłużnikiem) jak i postępowanie przed sądem (sporządzenie pozwu, reprezentacja na rozprawach ) a następnie – jeśli zaistnieje taka potrzeba – na etapie egzekucji komorniczej.

 

Towarzyszymy klientom w trakcie postępowania sądowego i przedsądowego. Udzielamy porad prawnych oraz przygotowujemy pisma procesowe.

Adwokat Karolina Pańszczyk – Adwokat Lublin

Karolina Pańszczyk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Od 2019 roku członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Towarzystwie Ubezpieczeniowym TUiR Warta S.A. oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od 2016 roku związana z Kancelarią Adwokacką adw. Agaty Skwarcz. Główne obszary działalności adw. Karoliny Pańszczyk to obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, a także prowadzenie spraw karnych, rodzinnych (tj. rozwody, alimenty itp.),cywilnych, o odszkodowanie przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i wiele innych.

Honorarium

Przy obliczaniu kwoty wynagrodzenia bierzemy pod uwagę rodzaj oraz stopień skomplikowania zagadnienia prawnego oraz pracochłonność, czyli ilość godzinowego nakładu pracy prawnika. Wysokość wynagrodzenia dostosowujemy do indywidualnej sytuacji klienta. Honorarium uzgadniane jest wspólnie z Klientem na samym początku współpracy po przedstawieniu nam rodzaju zlecenia/problemu prawnego oraz po zaprezentowaniu strategii działania oraz planowanych czynności. Rozumiemy, że często problemy prawne stanowią nagłą i nieoczekiwaną sytuację, dlatego też pozostajemy otwarci na płatność w systemie ratalnym. W sprawach odszkodowawczych oraz w sprawach alimentacyjnych możemy pobierać na wstępnym etapie sprawy jedynie opłatę zaliczkową, a pozostałą część wynagrodzenia po prawomocnym zakończeniu postępowania.


W zakresie czynności incydentalnych, takich jak sporządzenie pisma, czy też umowy handlowej opłata pobierana jest jednorazowo.
Wynagrodzenie za udzielenie jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł.

https://lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-22-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-oplat-za-czynnosci-adwokackie/

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać każdy problem.