Adwokat Prawo i Sprawy Rodzinne Lublin

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych: rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem. Zakres usług obejmuje porady, opinie prawne, sporządzanie pism oraz reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania, od rozmów przedsądowych po postępowania przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym. Każdy nasz dobry adwokat prawo rodzinne Lublin prowadzi sprawy o separację oraz o rozwód, a także sprawy cywilne będące następstwem powyższych spraw np. sprawy o podział majątku, o alimenty, władzę rodzicielską, czyli ustanowienie opieki nad dziećmi.

Sprawy rodzinne Lublin

Sprawy rodzinne zwykle wiążą się z silnymi emocjami i brakiem porozumienia małżonków, co niewątpliwie ma wpływ na małoletnie dzieci. Z tego względu, wymagają one wyczucia i dyskrecji. Adwokaci naszej Kancelarii zapewniają pełne zaangażowanie w sprawę i indywidualne podejście, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z okolicznościami konkretnego przypadku i właściwe podejmowanie czynności procesowych. Jesteśmy świadomi tego, że sprawy związane z prawem rodzinnym, z uwagi na szczególną specyfikę i dynamikę, wymagają stałego kontaktu adwokata z Klientem. Sprawami rodzinnymi zajmujemy się w sposób dyskretny i rzetelny mając zawsze na uwadze najlepszy interes Klienta. Znajomość prawa rodzinnego i doświadczenie poparte praktyką w postępowaniach sądowych pozwala nam niejednokrotnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia spraw rodzinnych przed rozpoczęciem postępowania jak i przed sądami powszechnymi. Reprezentujemy klientów także podczas negocjacji i mediacji. Prawo rodzinne to jedna z głównych dziedzin, w których się specjalizujemy, jednak zapewniamy wsparcie także w innych sprawach cywilnych.

Rozwód i separacja

Reprezentujemy Klientów przed sądami. Prawo rodzinne zawiera w sobie, m.in. rozwody. Nasz prawnik – adwokat prowadzący sprawy rozwodowe zadba o uregulowanie wszystkich spraw związanych z rozwodem i separacją. Przygotuje pozew o rozwód i inne niezbędne dokumenty. Kancelaria prowadzi sprawy o:
rozwód bez orzekania o winie,

 • rozwody z orzekaniem o winie małżonka,
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separacja,

Alimenty

Jako kancelaria prowadzimy sprawy sądowe, wspieramy klientów w sprawach rodzinnych o alimenty. Reprezentujemy tych, którzy dochodzą alimentów, jak i pozwanych o ich zapłatę. Zakres prowadzonych spraw:

 • alimenty na dzieci małoletnie i uczące się,
 • alimenty na rzecz krewnego,na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,


wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów.

Sprawy majątkowe

Zapewniamy także pomoc adwokata w sprawach majątkowych małżonków. W trakcie trwania małżeństwa lub przed wstąpieniem w związek małżeński doradzamy przy wyborze odpowiadającego sytuacji życiowej majątkowego ustroju małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie ograniczenie wspólności majątkowej).

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego będące konsekwencją rozwodu lub separacji albo zakończenia związku nieformalnego (konkubinatu), np. o podział majątku wspólnego małżonków, o rozliczenie konkubinatu. Zakres usług prawnych naszej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie obejmuje:

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka, ustanowienie wspólności majątkowej, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie umowy majątkowej małżeńskiej za nieważną,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez sąd,
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • rozliczenie konkubinatu,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka, zapewnienie opieki, reprezentowanie go i zarządzanie jego majątkiem. Jednak w niektórych przypadkach władza rodzicielska, sprawowanie opieki oraz kontakty z dzieckiem zostają ograniczone lub zawieszone lub wymagają interwencji ze strony sądu lub innych organów państwowych. Usługi oferowane przez kancelarię:

 • przyznanie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • nieprzestrzeganie przez rodzica ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dziećmi,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej,
 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie macierzyństwa,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • uznanie dziecka,
 • przysposobienie dziecka,
 • wyjazd dziecka za granicę na pobyt czasowy i stały,

 

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika, adwokata z Lublina i profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią – Umów się na spotkanie z adwokatem w biurze przy ul. Wieniawskiej 6/13, 20 – 071 Lublin

Czytaj więcej...

Adwokat, Lublin - sprawy rodzinne

Adwokat rodzinny (Lublin) zapewnia usługi z zakresu prawa na najwyższym poziomie. Jesteśmy profesjonalistami, którzy do klientów podchodzą z maksymalnym zaangażowaniem. Adwokat rodzinny w Lublinie z naszej kancelarii to gwarancja dyskrecji, efektywności oraz rzetelności.

Adwokat, Lublin - prawo rodzinne

Powierzenie adwokatowi rodzinnemu w Lublinie swojej sprawy to gwarancja profesjonalnego podejścia do jej prowadzenia. Tego rodzaju sytuacje potrafią być niezwykle emocjonujące i stresujące. Dlatego, dokładamy wszelkich starań, by zapewnić klientom większy spokój oraz pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Profesjonalny adwokat rodzinny w Lublinie odciąży klienta, zapewniając mu specjalistyczną pomoc prawną.

Adwokat w Lublinie - sprawy rodzinne

Adwokat w Lublinie od spraw rodzinnych doskonale wie, że to niezwykle delikatne kwestie. Sytuacje dotyczące najbliższych wymagają nie tylko rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia, ale również dużej dawki zrozumienia oraz empatii. Wymienione cechy posiadają pracujący w naszej kancelarii adwokaci w Lublinie. Prawo rodzinne zawiera wiele istotnych i zawiłych przepisów, z którymi taki specjalista doskonale sobie poradzi.

Adwokat (Lublin) od spraw rodzinnych wie, że ze względu na występujące podczas ich prowadzenia emocje wymaga się od niego okazania wsparcia. Co więcej, często zleceniodawca potrzebuje pomocy na każdym etapie. Gdy klient ją otrzyma, wtedy zyskuje pewność, że podjął współpracę z dobrym adwokatem rodzinnym w Lublinie.

W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań warto skontaktować się z naszymi adwokatami w Lublinie od prawa rodzinnego. Posłużymy profesjonalną poradą i przekażemy wszelkie istotne informacje. To wszystko przełoży się na jakość współpracy z profesjonalnymi adwokatami (Lublin) od prawa rodzinnego z naszej kancelarii.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać każdy problem.