Podział Majątku - Adwokat Lublin

W znacznej większości przypadków podczas zawarcia małżeństwa powstaje również wspólność majątkowa. Wyjątek może stanowić na przykład uprzednie podpisanie intercyzy. W praktyce wszystkie zarobki, oszczędności, nieruchomości i inne dochody stanowią majątek wspólny. Oczywiście, niektóre dobra materialne należeć będą tylko do jednego z małżonków, na przykład jeśli dana osoba weszła w ich posiadanie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego lub jest to np. nagroda. Najczęściej do podziału majątku dochodzi w ramach rozwodu.

W większości przypadków małżonkowie dysponują tzw. majątkiem wspólnym, co wiąże się z wieloma ułatwieniami, choć kiedy dochodzi do rozwodu, może stanowić dodatkowy kłopot. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, zwłaszcza w przypadku konieczności podziału mieszkania i innych nieruchomości. Dbając o wysoki standard wykonywanych usług oraz pełną wyrozumiałość, proponujemy pomoc w zakresie podziału majątku w Lublinie i w okolicach.

Podział majątku - adwokat Lublin | Profesjonalna pomoc

Rozdzielenie posiadanych dóbr może mieć różne formy. Jeżeli małżonkowie są zgodni, najprostszym rozwiązaniem jest umowny podział majątku u notariusza (jeśli w składzie znajduje się nieruchomość) lub inna umowa. W przeciwnym wypadku dojdzie do sądowego podziału majątku, co może zająć więcej czasu. W każdej ze wspomnianych sytuacji reprezentujemy klienta, dbając o dobro jego interesów.

Jak wygląda podział majątku w praktyce? Kiedy wspólność ustawowa kończy się (zarówno przez rozwód, jak i umowę o rozdzielność), można podzielić wszystkie posiadane dobra. Istnieje kilka popularnych sposobów w tym zakresie:

  • sprzedaż wszystkich składników majątku i podzielenie się uzyskanymi pieniędzmi – jest to jednak rzadko stosowana technika, ponieważ dóbr często małżonkowie posiadają zbyt wiele, by wygodnie zbyć wszystko, a następnie równo podzielić gotówkę;
  • jedna strona dostaje więcej składników (pod kątem wartości), jednak spłaci współmałżonka w określonej wysokości. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której jedna osoba zostaje właścicielem nieruchomości, ale musi zapłacić połowę jej wartości drugiej;
  • obie strony dzielą się poszczególnymi składnikami, na przykład kiedy małżonkowie mieli dwie nieruchomości, otrzymują po jednej, a ze zgromadzonej przez lata gotówki dostają równe części – oczywiście, o ile strony będą zgodne.


Istnieją nieraz dość trudne sytuacje, na przykład kiedy małżeństwo dysponowało jedną nieruchomością. Jeśli strony są w stanie się porozumieć w tej kwestii, jedna z nich może zrzec się praw do np. mieszkania, choć jak można się domyślić, ma to miejsce rzadko.

Podział majątku - adwokat Lublin - dlaczego my?

Jeśli decydują się państwo na podział majątku, adwokat w Lublinie to potrzebna pomoc – małżeństwa rzadko kończą się bowiem polubownie, dlatego można oczekiwać, że druga strona będzie chciała jak najkorzystniejszego rozwiązania dla siebie. Korzystając z naszych usług, można spodziewać się korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zapewniamy pełną dyskrecję i wsparcie jeśli chodzi o podział majątku. Adwokat (Lublin) zawsze tłumaczy podejmowane kroki, dzięki czemu klient ma świadomość, jakie będą konsekwencje poszczególnych decyzji i działań. W razie zainteresowania prosimy Państwa o kontakt.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać każdy problem.